Pregled certifikacijskih kuća u RH

Objavljeno: 28. 11. 2013.
Pregled certifikacijskih kuća u RH

Ekološka poljoprivredna proizvodnja kontinuirano je pod nadzorom državnih institucija. Nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede koje predstavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede te je odgovorno za organizaciju službenih kontrola u području ekološke poljoprivredne proizvodnje. Sukladno tome, Ministarstvo poljoprivrede ovlašćuje kontrolna odnosno certifikacijska tijela za provođenje stručnog nadzora, kontrole i certifikacije u području ekološke poljoprivrede, te im dodjeljuje jedinstveni  kodni broj.

Kontrolna tijela osiguravaju da se subjekti koji su pod njihovim kontrolnim sustavom prilikom svih segmenata uzgoja, prerade, označavanja,  skladištenja, distribucije i prodaje ekoloških proizvoda pridržavaju normi i načela o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji koji su definirani važećim zakonom i pravilnikom. Na toj osnovi, kontrolna tijela subjektu koji je u sustavu njihove stručne kontrole i koji u okviru svojih djelatnosti udovoljava zahtjevima propisane  zakonske regulative izdaju potvrdnicu ili certifikat.

Certifikat sadrži  osnovne podatke kao što su identitet subjekta, vrsta ili asortiman proizvoda, kao i rok valjanosti. Kontrolna tijela su obavezna provoditi redovitu kontrolu ekoloških proizvođača, a priroda i učestalost kontrola određuju se na temelju procjene rizika, pojave nepravilnosti i utvrđivanja sukladnosti. Ekološki proizvođači podliježu stručnoj kontroli najmanje jednom godišnje. Osim toga, kontrolna tijela (certifikacijska tijela) vode ažurirani popis s imenima i adresama ekoloških proizvođača pod svojom stručnom kontrolom kojeg svake godine predaju nadležnom tijelu odnosno Ministarstvu poljoprivrede.

U Republici Hrvatskoj su ovlaštena sljedeća kontrolna tijela:

BIOINSPEKT d.o.o – HR-EKO-01
web: http://www.bioinspekt.com, www.bioinspekt.hr 
adresa: Đakovština 2, 31000 Osijek,
tel: 031/204-620

PRVA EKOLOŠKA STANICA – HR-EKO-02
web: http://www.prvaekoloska.hr/ 
adresa: Kuraltova 8, 10000 Zagreb,
tel: 01/2348-628 fax: 01/ 2365 903

ZADRUGA AGRIBIOCERT – HR-EKO-03
web: http://www.agribiocert.hr 
adresa: Veli dvor 11, 51513 Omišalj,
tel: 051/842-607 GSM 099 203 5930 / 098 168 3031

BIOTECHNICON d.o.o. – HR-EKO-04
web: http://www.biotechnicon.hr 
adresa: Hrvatskih iseljenika 30, 21000 Split,
tel: 021/485-461 fax: 021/348-871

HRVATSKE ŠUME d.o.o. – HR-EKO-05
web: www.hrsume.hr 
adresa: Lj.F.Vukotinovića 2, 10000 Zagreb,
tel: 01/4804-111 fax: 01/4804 101

TRGO-INVEST d.o.o. – HR-EKO-06
web: http://www.binarnet.hr/trgo-invest 
adresa: D. Rakovca bb, 35209 Bukovlje,
tel/fax: 035/276-119

AUSTRIA BIO GARANTIE d.o.o. – HR-EKO-07
web: http://www.abg.at, http://hr.abg-cert.com 
adresa: Ruđera Boškovića 12, 40000 Čakovec,
tel/fax: 040/390 163

BUREAU VERITAS d.o.o. – HR-EKO- 08
web: www.bureauveritas.si 
adresa: Linhartova 49a , 1000 Ljubljana, Slovenija
tel: +386 1 47 57 661, +386 1 47 57 638

EUROTALUS j.d.o.o. – HR-EKO-09
web: www.eurotalus.hr 
adresa: Franje hermana 16 H, 10000 Zagreb,
tel: 01/653-6033

EKO RAZVOJ d.o.o. – HR-EKO-10
web: www.ekorazvoj.hr 
adresa: Vilajska ulica 19, 31000 Osijek
tel: 031/300-418

  Ekološka poljoprivreda - Sve