Zakonska regulativa Europske unije za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Objavljeno: 22. 02. 2022.

U Europskoj uniji krovni zakon u ekološkoj poljoprivredi predstavlja Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018., kojom se utvrđuju pravila o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavlja izvan snage i zamjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. Ova Uredba određuje temeljnu pravnu okosnicu za ekološke proizvode. Određuje ciljeve i principe ekološke proizvodnje te postavlja pravila o ekološkoj proizvodnji, etiketiranju ekoloških proizvoda, kontroli i trgovini sa trećim zemljama. Unutar ovog pravnog okvira reguliraju se sljedeći proizvodi: poljoprivredni proizvodi (uključujući akvakulturu) koji su procesuirani ili neprocesuirani te namijenjeni ljudskoj konzumaciji, stočna hrana, materijali za vegetativno razmnožavanje i sjeme koje se koristi za usjeve te kvasci u ljudskoj ili životinjskoj prehrani.

Na temelju Uredbe (EU) 2018/848 Komisija donosi detaljne sekundarne pravne akte koji se odnose na ekološki uzgoj, a obuhvaćaju tri glavna područja: proizvodnju i označivanje, kontrole i trgovinu.

Proizvodnja i označivanje

Delegirane uredbe

Delegirana uredba (EU) 2020/427 od 13. siječnja 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 u pogledu određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode.

Delegirana uredba (EU) 2020/1794 od 16. rujna 2020. o izmjeni dijela I. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 u pogledu upotrebe biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala.

Delegirana uredba (EU) 2021/642 оd 30. listopada 2020. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848 u pogledu određenih informacija koje je potrebno navesti pri označivanju ekoloških proizvoda

Delegirana uredba (EU) 2021/716 оd 9. veljače 2021. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 u pogledu pravila ekološke proizvodnje za klice i glavice cikorije, za hranu za određene životinje iz akvakulture i za liječenje protiv nametnika u akvakulturi

Delegirana uredba (EU) 2022/474 оd 17. siječnja 2022. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 u pogledu posebnih zahtjeva za proizvodnju i upotrebu neekoloških sadnica, sadnica iz prijelaznog razdoblja i ekoloških sadnica te drugog biljnog reprodukcijskog materijala

Delegirana uredba (EU) 2020/2146 оd 24. rujna 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 u pogledu pravila proizvodnje u izvanrednim slučajevima u ekološkoj proizvodnji

Delegirana uredba (EU) 2021/1189 od 7. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište biljnog reprodukcijskog materijala iz ekološkog heterogenog materijala određenih rodova ili vrsta

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1450 оd 27. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe neekološke proteinske hrane za životinje u ekološkoj stočarskoj proizvodnji nakon ruske invazije na Ukrajinu

Provedbene uredbe

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/464 od 26. ožujka 2020. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848, u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznih razdoblja u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/121 оd 17. siječnja 2023. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2021/1165 o odobravanju određenih proizvoda i tvari za uporabu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa

Kontrole

Delegirane uredbe

Delegirana uredba (EU) 2021/715 оd 20. siječnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 o zahtjevima za skupine subjekata

Delegirana uredba (EU) 2021/1006 оd 12. travnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 u pogledu modela certifikata kojim se potvrđuje sukladnost s pravilima o ekološkoj proizvodnji

Delegirana uredba (EU) 2021/1691 оd 12. srpnja 2021. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 u pogledu zahtjeva za vođenje evidencije koji se odnose na subjekte u ekološkoj proizvodnji

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/771 od 21. siječnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 utvrđivanjem posebnih kriterija i uvjeta za provjere evidencije u službenim dokumentima u okviru službenih kontrola u ekološkoj proizvodnji i službenih kontrola skupina subjekata

Delegirana uredba (EU) 2021/2304 od 18. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 pravilima o izdavanju dopunskih certifikata kojima se potvrđuje, za potrebe izvoza, da u ekološkoj proizvodnji proizvoda životinjskog podrijetla nisu upotrebljavani antibiotici

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/207 оd 24. studenog 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela certifikata kojim se potvrđuje sukladnost s pravilima o ekološkoj proizvodnji

Provedbene uredbe

Provedbena uredba (EU) 2021/279 od 22. veljače 2021. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe (EU) 2018/848 o kontrolama i drugim mjerama kojima se osiguravaju sljedivost i sukladnost u ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda

Provedbena uredba (EU) 2021/1935 od 8. studenog 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/723 u pogledu informacija i podataka o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda koje treba dostaviti putem standardnog predloška obrasca

Trgovina

Delegirane uredbe

Delegirana uredba (EU) 2021/1697 оd 13. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 u pogledu kriterija za priznavanje i povlačenje priznavanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za obavljanje kontrola ekoloških proizvoda u trećim zemljama

Delegirana uredba (EU) 2021/1342 od 27. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o informacijama koje treće zemlje te kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju slati u svrhu nadzora njihova priznavanja na temelju članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. za uvezene ekološke proizvode te mjerama koje treba poduzeti u provedbi tog nadzora

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2305 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 pravilima o slučajevima u kojima i uvjetima pod kojima se ekološki proizvodi i proizvodi iz prijelaznog razdoblja izuzimaju iz službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama i o mjestu na kojem se provode službene kontrole tih proizvoda te o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) 2019/2123 i (EU) 2019/2124

Delegirana uredba (EU) 2021/2306 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 pravilima o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenih uvozu u Uniju te o potvrdi o inspekciji

Delegirana uredba (EU) 2022/760 od 8. travnja 2022. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 u pogledu prijelaznih odredaba za potvrde o inspekciji izdane u Ukrajini

Delegirana uredba (EU) 2022/2238 od 22. kolovoza 2022. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 u pogledu prijelaznih odredaba za potvrde o inspekciji i izvatke iz njih te u pogledu prijelaznih odredaba za potvrde o inspekciji izdane u Ukrajini

Provedbene uredbe

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 od 19. kolovoza 2021. o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848

Provedbena uredba (EU) 2021/2307 od 21. listopada 2021. o dokumentima i obavijestima obaveznima za ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja namijenjene uvozu u Uniju

Provedbena uredba (EU) 2021/2325 od 16. prosinca 2021. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) 2018/848, popisa trećih zemalja i popisa kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova koji su priznati na temelju članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 za potrebe uvoza ekoloških proizvoda u Uniju

Provedbena uredba (EU) 2022/2240 od 20. listopada 2022. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2021/1378, Provedbene uredbe (EU) 2021/2119 i Provedbene uredbe (EU) 2021/2307 u pogledu upotrebe kvalificiranog elektroničkog pečata za izdavanje certifikata


Sve ostale informacije koje se tiču ekološke proizvodnje u EU mogu se pronaći na web stranicama Europske Komisije:

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en

Poveznice

ekološki uzgojetikiranje ekoloških proizvodakontrola i trgovina ekoloških proizvodapravila o ekološkoj proizvodnjiproizvodnja i označavanje ekoloških proizvodazakon o ekološkoj poljoprivredi
  Ekološka poljoprivreda - Sve