Savjetovanje

Objavljeno: 03. 05. 2018.

Područje djelovanja Lokvine d.o.o. je pružanje savjetodavnih usluga u različitim segmentima poslovanja i provođenja ekološke poljoprivredne djelatnosti kao što su uspostava i organiziranje novog ekološkog poljoprivrednog gospodarstva, prelazak s konvencionalne na ekološku poljoprivredu, proces certificiranja, pa sve do načina uzgoja, prerade, transporta te prodaje ekoloških proizvoda.

Stručni tim Lokvine d.o.o. pruža usluge savjetovanja o zakonskoj regulativi kojima su propisana osnovna načela ekološke poljoprivredne proizvodnje te o načelima njenih alternativnih pravaca kao što su biološko-dinamička poljoprivreda, permakultura i sl.

Savjetodavne usluge odnose se na ekonomsku analizu postojeće poljoprivredne proizvodnje, te pružanje savjeta i podrške prilikom prelaska s konvencionalne na ekološku poljoprivrednu proizvodnju odnosno tokom procesa certificiranja i dobivanja eko certifikata.

Usluge savjetovanja također se pružaju i to prilikom osmišljavanja, organiziranja i uspostave nove ekološke poljoprivredne proizvodnje odnosno gospodarstva, te se uspostava nove ekološke proizvodnje prati i u ekonomskom i proizvodnom segmentu.

Savjetovanje

Lokvina d.o.o. svojim savjetodavnim uslugama podupire sve faze i biljne i stočarske poljoprivredne proizvodnje. Pružaju se stručni savjeti koji se odnose na proces ekološkog uzgoja različitih poljoprivrednih kultura kao što su povrtlarske, voćarske i orašaste kulture, te ljekovite vrste biljaka. Savjetodavne usluge uključuju i praktične savjete o agrotehničkim mjerama koje su neophodne prilikom uzgoja pojedinih poljoprivrednih kultura kao što su obrada tla, navodnjavanje i gnojidba, zaštita kultura od napada bolesti i štetnika te rješavanje problema korova u nasadima. Dobro organiziranim plodoredom te konsocijacijom kultura potiče se pozitivna alelopatija između biljaka, povećava se biološka raznolikost, održavaju se povoljna svojstva tla i njegova plodnost, razina organske tvari i razina humusa u tlu, a biljke se održavaju zdrave a s time i otporne na nepovoljne uvjete i napad štetnih organizama.

Savjetodavne usluge se osim tijekom uzgoja poljoprivrednih kultura pružaju i tokom procesa prerade, prilikom koje je dopušteno korištenje određenih sredstva i postupaka kojima se osiguravaju visoki prehrambeno-fiziološki standardi kakvoće ekoloških proizvoda. Prilikom procesa prerade u ekološkoj proizvodnji načelno su dopušteni samo sastojci (sirovine) iz ekološke proizvodnje, a dodatci, pomoćne tvari i aditivi koje je dopušteno rabiti u preradi namirnica propisani su važećim zakonom i pravilnikom. Ista zakonska regulativa određuje transport, skladištenje te trgovinu ekoloških proizvoda. Usluge savjetovanja odnose se i na ove segmente ekološke poljoprivredne djelatnosti, s ciljem povećanja konkurentnosti ekoloških poljoprivrednih proizvođača prilikom izlaska na domaća i strana tržišta ekoloških proizvoda.

Lokvina d.o.o. osim toga pruža i savjetodavne usluge u vezi s upravljanjem i poslovanjem, pripremom poslovnih, marketinških i strateških planova te investicijskih studija vezanih uz ekološku poljoprivredu. Također, područje djelovanja Lokvine d.o.o je i pružanje savjetodavne pomoći prilikom upravljanja projektima i pomoć u provođenju projekata, te priprema projekata za natječaje programa međunarodne suradnje i drugih srodnih programa s područja ekološke poljoprivrede.

Poveznice

biljna i stočarske poljoprivredna proizvodnjabiljna poljoprivredna proizvodnjasavjetovanje o zakonskoj regulativistočarska poljoprivredna proizvodnja
  Djelatnosti - Sve