Pregled ovlaštenih kontrolnih tijela

Objavljeno: 01. 02. 2023.
Pregled ovlaštenih kontrolnih tijela

Ekološka poljoprivredna proizvodnja kontinuirano je pod nadzorom državnih institucija. Nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede koje predstavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede te je odgovorno za organizaciju službenih kontrola u području ekološke poljoprivredne proizvodnje. Sukladno tome, Ministarstvo poljoprivrede ovlašćuje kontrolna odnosno certifikacijska tijela za provođenje stručnog nadzora, kontrole i certifikacije u području ekološke poljoprivrede, te im dodjeljuje jedinstveni  kodni broj.

Kontrolna tijela osiguravaju da se subjekti koji su pod njihovim kontrolnim sustavom prilikom svih segmenata uzgoja, prerade, označavanja,  skladištenja, distribucije i prodaje ekoloških proizvoda pridržavaju normi i načela o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji koji su definirani važećim zakonom i pravilnikom. Na toj osnovi, kontrolna tijela subjektu koji je u sustavu njihove stručne kontrole i koji u okviru svojih djelatnosti udovoljava zahtjevima propisane  zakonske regulative izdaju potvrdnicu ili certifikat.

Certifikat sadrži  osnovne podatke kao što su identitet subjekta, vrsta ili asortiman proizvoda, kao i rok valjanosti. Kontrolna tijela su obavezna provoditi redovitu kontrolu ekoloških proizvođača, a priroda i učestalost kontrola određuju se na temelju procjene rizika, pojave nepravilnosti i utvrđivanja sukladnosti. Ekološki proizvođači podliježu stručnoj kontroli najmanje jednom godišnje. Osim toga, kontrolna tijela (certifikacijska tijela) vode ažurirani popis s imenima i adresama ekoloških proizvođača pod svojom stručnom kontrolom kojeg svake godine predaju nadležnom tijelu odnosno Ministarstvu poljoprivrede.

U Republici Hrvatskoj su ovlaštena sljedeća kontrolna tijela:

BIOINSPEKT d.o.o – HR-EKO-01
web: www.bioinspekt.com, www.bioinspekt.hr
adresa: Đakovština 2, 31000 Osijek,
tel: 031/204-620

ZADRUGA AGRIBIOCERT – HR-EKO-03
web: www.agribiocert.com
adresa: Janka Polića Kamova 57, 51000 Rijeka,
tel: 051/490-851

BIOTECHNICON d.o.o. – HR-EKO-04
web: www.biotechnicon.hr
adresa: Hrvatskih iseljenika 30, 21000 Split,
tel: 021/485-461

HRVATSKE ŠUME d.o.o. – HR-EKO-05
web: www.hrsume.hr
adresa: Ulica kneza Branimira 1, 10000 Zagreb,
tel: 01/480-4159

TRGO-INVEST d.o.o. – HR-EKO-06
web: www.trgoinvest.hr 
adresa: Dragutina Rakovca 74, 35209 Bukovlje,
tel/fax: 035/276-119

BIO GARANTIE d.o.o. – HR-EKO-07
web: www.bio-garantie.hr
adresa: Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec,
tel/fax: 040/390-163

BUREAU VERITAS d.o.o. – HR-EKO- 08
web: www.bureauveritas.si
adresa: Linhartova 49a , 1000 Ljubljana, Slovenija
tel: +386 1 47 57 661, +386 1 47 57 638

EUROTALUS d.o.o. – HR-EKO-09
web: www.eurotalus.hr
adresa: Franje Hermana 16 H, 10000 Zagreb,
tel: 091-790-8537

EKO RAZVOJ d.o.o. – HR-EKO-10
web: www.ekorazvoj.hr
adresa: Vilajska ulica 19, 31000 Osijek
tel: 031/300-418

BIOTER d.o.o. – HR-EKO-12
web: www.bioter.hr
adresa: Križevačka ulica 30, 48 000 Koprivnica
tel: 095/399-3252

MAREKO d.o.o. – HR-EKO-13
web: www.mareko.hr
adresa: Stjepana Grubera 18, 32270 Županja
tel: 098-908-9690

PROMO EKO d.o.o. – HR-EKO-14
web: www.promo-eko.hr
adresa: Vij. I. Meštrovića 50, 31000 Osijek
tel: 099-3304-105

EKOPLANT j.d.o.o. – HR-EKO-15
web: www.ekoplant.hr
adresa: Jove Jovanovića Zmaja 43, 32212 Gaboš
tel: 098-1633-185

PLANTADIS j.d.o.o. - HR-EKO-16
web: www.plantadis-eko.hr
adresa: Galijska ulica 4, 10010 Veliko Polje-Zagreb
tel: 098-966-9970

Poveznice

eko certifikatekološka poljoprivredaekološka proizvodnjaekološki nadzorekološki proizvođačiekološki uzgojkontrola ekoloških proizvođačakontrolna tijelanadzorna tijela
  Ekološka poljoprivreda - Sve