Eko certifikat

Eko certifikat

Objavljeno: 10. 07. 2023.
Eko certifikat je garancija da je proizvod proizveden sukladno propisima o ekološkoj proizvodnji i da  zadovoljava sve uvjete propisane...

Saznajte više...
 

Pregled ovlaštenih kontrolnih tijela

Pregled ovlaštenih kontrolnih tijela

Objavljeno: 01. 02. 2023.
Ekološka poljoprivredna proizvodnja kontinuirano je pod nadzorom državnih institucija. Nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede koje...

Saznajte više...
 

Zakonska regulativa Republike Hrvatske za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Zakonska regulativa Republike Hrvatske za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Objavljeno: 22. 02. 2022.
Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji svi zakoni, pravilnici i drugi zakonski akti usklađeni su sa pravnom stečevinom EU. Određeni zakoni...

Saznajte više...
 

Zakonska regulativa Europske unije za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Zakonska regulativa Europske unije za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Objavljeno: 22. 02. 2022.
U Europskoj uniji krovni zakon u ekološkoj poljoprivredi predstavlja Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018., kojom...

Saznajte više...
 

Razlike između SOPG i OPG

Razlike između SOPG i OPG

Objavljeno: 24. 01. 2022.
Po zakonskoj definiciji, samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) je fizička osoba - poljoprivrednik, koja se za osobne...

Saznajte više...
 

Koraci od registracije do certifikacije

Koraci od registracije do certifikacije

Objavljeno: 22. 01. 2014.
1. Ukoliko se odlučite na bavljenje poljoprivrednim djelatnostima, prvi korak je registracija poljoprivrednog gospodarstva. Poljoprivredno...

Saznajte više...
 

Osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG)

Osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG)

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Prema Zakonu o poljoprivredi, OPG je gospodarstvo na kojem punoljetni članovi istog domaćinstva obavljaju poljoprivrednu djelatnost koristeći...

Saznajte više...
 

Osnivanje obrta

Osnivanje obrta

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje...

Saznajte više...
 

Osnivanje trgovačkog društva

Osnivanje trgovačkog društva

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Osnivanje poduzeća je uređeno Zakonom o trgovačkim društvima koji se kontinuirano prilagođava standardima Europske Unije, te se prema...

Saznajte više...
 

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću ( j.d.o.o.)

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću ( j.d.o.o.)

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Novim  izmjenama i dopunama  Zakona o trgovačkim društvima u hrvatski pravni sustav uvodi se novi oblik društva s ograničenom...

Saznajte više...