Pregled ovlaštenih kontronih tijela

Pregled ovlaštenih kontronih tijela

Objavljeno: 01. 02. 2023.
Ekološka poljoprivredna proizvodnja kontinuirano je pod nadzorom državnih institucija. Nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede koje...

Saznajte više...
 

Razlike između SOPG i OPG

Razlike između SOPG i OPG

Objavljeno: 24. 01. 2022.
Po zakonskoj definiciji, samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) je fizička osoba - poljoprivrednik, koja se za osobne...

Saznajte više...
 

Eko certifikat

Eko certifikat

Objavljeno: 12. 11. 2018.
Eko certifikat je garancija da je proizvod proizveden sukladno propisima o ekološkoj proizvodnji i da  zadovoljava sve uvjete propisane...

Saznajte više...
 

Koraci od registracije do certifikacije

Koraci od registracije do certifikacije

Objavljeno: 22. 01. 2014.
1. Ukoliko se odlučite na bavljenje poljoprivrednim djelatnostima, prvi korak je registracija poljoprivrednog gospodarstva. Poljoprivredno...

Saznajte više...
 

Osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG)

Osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG)

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Prema Zakonu o poljoprivredi, OPG je gospodarstvo na kojem punoljetni članovi istog domaćinstva obavljaju poljoprivrednu djelatnost koristeći...

Saznajte više...
 

Osnivanje obrta

Osnivanje obrta

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje...

Saznajte više...
 

Osnivanje trgovačkog društva

Osnivanje trgovačkog društva

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Osnivanje poduzeća je uređeno Zakonom o trgovačkim društvima koji se kontinuirano prilagođava standardima Europske Unije, te se prema...

Saznajte više...
 

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću ( j.d.o.o.)

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću ( j.d.o.o.)

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Novim  izmjenama i dopunama  Zakona o trgovačkim društvima u hrvatski pravni sustav uvodi se novi oblik društva s ograničenom...

Saznajte više...
 

Osnivanje zadruge

Osnivanje zadruge

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili...

Saznajte više...
 

Osnivanje udruge

Osnivanje udruge

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Udruga  predstavlja svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se u svrhu zaštite njihovih...

Saznajte više...