Zakonska regulativa Republike Hrvatske za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Objavljeno: 22. 01. 2014.

Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji svi zakoni, pravilnici i drugi zakonski akti usklađeni su sa pravnom stečevinom EU. Određeni zakoni jedinstveni su na području cijele EU dok svaka država članica ima pravo odrediti specifična pravila za svoju zemlju. Ukoliko se pojedinac, OPG ili poduzeće želi baviti nekim oblikom ekološke poljoprivrede prije svega treba proučiti važeće zakone.
Sva zakonska regulativa RH koja je prije vrijedila u ekološkoj proizvodnji prestala je vrijediti 01.07.2013. kada je Hrvatska postala članicom EU. Ekološka proizvodnja u RH trenutno je regulirana zakonima i pravilnicima koji su dostupni na linku: http://www.mps.hr/hr/poljoprivreda-i-ruralni-razvoj/poljoprivreda/ekoloska/zakonodavstvo.

Osim navedenog, stupanjem u EU Hrvatska je dužna pridržavati se i zakona donesenih na razini cijele Europske unije:

  • Uredba Komisije 834-2007
  • Uredba Komisije 710-2009
  • Uredba Komisije 1235-2008
  • Uredba Komisije 889-2008
  • Uredba Komisije 271-2010 
  • Uredba Komisije 203-2012
  • Uredba Komisije 505-2012 
  Ekološka poljoprivreda - Sve