Eko certifikat

Objavljeno: 12. 11. 2018.

Eko certifikat je garancija da je proizvod proizveden sukladno propisima o ekološkoj proizvodnji i da  zadovoljava sve uvjete propisane direktivama EU i nacionalnim zakonima o ekološkoj proizvodnji. Certifikat jamči poštivanje ekoloških načela uzgoja, proizvodnje, prerade i pakiranja proizvoda.

Certifikat ili potvrdnicu izdaju ovlaštena kontrolna tijela na temelju provedene kontrole koja je obavezna jednom godišnje.

Inspektor na dogovoreni termin dolazi u nadzor, predstavlja se i objašnjava tijek postupka ekološkog nadzora. Nadzor se provodi na temelju kontrolne liste za nadzor, a sve jedinice se pregledavaju u pratnji odgovorne osobe. Inspektor dokumentira rezultat nadzora i priprema izvješće koje daje na potpis odgovornoj osobi subjekta. Nadzorno izvješće smatra se prihvaćenim ako  u roku od 14 dana subjekt nije poslao pismeni prigovor.

Ako su ispunjeni svi zahtjevi za certifikaciju i nisu utvrđene nikakve nepravilnosti, izdaje se potvrdnica ili certifikat.   

Svaki certifikat mora sadržavati sljedeće podatke:

Broj dokumenta:

Ime i adresu subjekta:

Glavnu djelatnost subjekta (proizvođač, prerađivač, uvoznik…)

Skupine proizvoda/djelatnosti sa trenutnim statusom:

  • Biljke i biljni proizvodi: Ekološki uzgoj / prijelazno razdoblje / neekološki uzgoj u kojem se odvija paralelni uzgoj
  • Stoka i stočni proizvodi:
  • Prerađeni proizvodi:

Valjanost:

  • Biljni proizvodi od … do …
  • Stočni proizvodi … od … do
  • Prerađeni proizvodi … od … do

Datum kontrole:

Ovaj dokument izdan je na temelju članka 29. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i Uredbe (EZ) br. 889/2008. Navedeni subjekt svoje je djelatnosti podvrgao kontroli i zadovoljava zahtjeve utvrđene u navedenim uredbama.

Ime, adresu i kodni broj kontrolnog tijela:

Datum, mjesto:

Potpis u ime kontrolnog tijela ili nadležnog tijela kao izdavatelja:

 

Primjer valjanog eko certifikata sa naznačenim obaveznim podacima

 

 

Eko certifikat
  Ekološka poljoprivreda - Sve