Eko certifikat

Objavljeno: 10. 07. 2023.

Eko certifikat je garancija da je proizvod proizveden sukladno propisima o ekološkoj proizvodnji i da  zadovoljava sve uvjete propisane direktivama EU i nacionalnim zakonima o ekološkoj proizvodnji. Certifikat jamči poštivanje ekoloških načela uzgoja, proizvodnje, prerade i pakiranja proizvoda.

Certifikat ili potvrdnicu izdaje kontrolno tijelo na temelju provedene kontrole koja je obavezna jednom godišnje, a svaki certifikat prolazi kroz sustav TRACES i odobrava ga Ministarstvo poljoprivrede. 

Inspektor na dogovoreni termin dolazi u nadzor, predstavlja se i objašnjava tijek postupka ekološkog nadzora. Nadzor se provodi na temelju kontrolne liste za nadzor, a sve jedinice se pregledavaju u pratnji odgovorne osobe. Inspektor dokumentira rezultat nadzora i priprema izvješće koje daje na potpis odgovornoj osobi subjekta. Nadzorno izvješće smatra se prihvaćenim ako  u roku od 14 dana subjekt nije poslao pismeni prigovor.

Ako su ispunjeni svi zahtjevi za certifikaciju i nisu utvrđene nikakve nepravilnosti, izdaje se potvrdnica ili certifikat.   

Popis ekoloških subjekata i certifikata dostupan je na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Svaki certifikat mora sadržavati sljedeće podatke:

Broj dokumenta i QR kod:

  Vrsta subjekta:

Ime i adresu subjekta:

  Ime i adresa kontrolnog tijela:

Glavna djelatnost subjekta (proizvođač, prerađivač, uvoznik…)

Skupine proizvoda/djelatnosti sa trenutnim statusom:

  • Biljke i biljni proizvodi: Ekološki uzgoj / prijelazno razdoblje / neekološki uzgoj u kojem se odvija paralelni uzgoj
  • Stoka i stočni proizvodi:
  • Prerađeni proizvodi:

Valjanost:

  • Biljni proizvodi od … do …
  • Stočni proizvodi … od … do
  • Prerađeni proizvodi … od … do

Certifikat je u skladu s člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda.

Datum izdavanja certifilata, mjesto:

Ime kontrolnog tijela i digitalni potpis Ministarstva poljoprivrede:

 

Primjer valjanog eko certifikata sa naznačenim obaveznim podacima

 

 

Eko certifikat Eko certifikat

Poveznice

certifikacijaekološka poljoprivredaekološka proizvodnjaekološki nadzorekološki uzgojkontrolna tijelanadzorno tijelo
  Ekološka poljoprivreda - Sve