Prvi stručni nadzor

Objavljeno: 22. 01. 2014.

Nakon donošenja odluke o prijelazu na ekološku poljoprivredu, potrebno je odabrati jedno od certifikacijskih odnosno nadzornih tijela te zatražiti prvi stručni nadzor. Sam postupak stručnog nadzora provodi se na temelju zahtjeva proizvođača i potrebne dokumentacije.

Zahtjev za prvi stručni nadzor podnosi se putem propisanih obrazaca koje možete naći i preuzeti sa web stranica pojedinih certifikacijskih tijela.

Osim podataka iz podnesenog zahtjeva, subjekti su za prvi stručni nadzor obvezni pripremiti i predati određenu dokumentaciju. Dokumentacija koja je potrebna za prvi stručni nadzor se u manjoj mjeri razlikuje kod pojedinih certifikacijskih tijela, tako da se konačan popis potrebne dokumentacije može naći na pojedinim službenim stranicama certifikacijskih tijela. Dokumentacija koju bi certifikacijska kuća mogla od Vas zatražiti je sljedeća:

  • vlasničke listove, posjedovne listove ili ugovoru o zakupu poljoprivrednog zemljišta za sve parcele te za registrirane objekte prerade i skladištenja koje želite podvrgnuti stručnoj kontroli
  • Zapis o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta odnosno popis ARKOD čestica (izdaje Agencija za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju)
  • rješenje o bavljenju poljoprivrednom djelatnošću (Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača, obrtnica ili rješenje trgovačkog suda)
  • presliku rješenja o registraciji poljoprivrednog gospodarstva s dodijeljenim MIBPG brojem (pravne osobe, obrti, OPG)
  • presliku rješenja o registraciji uz obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (za pravne osobe) ili obrtnicu i rješenje o upisu u obrtni registar (obrtnici)
  • Ovjerenu izjavu subjekta da će se sve radnje obavljati u skladu s važećim zakonom i pravilnicima o ekološkoj poljoprivredi
  • plan prijelaza na ekološku poljoprivredu
  • rezultate analize tla
  • fotodokumentacija

Nadzorna stanica  na osnovu zaprimljenog zahtjeva i prateće dokumentacije izrađuje ponudu za prvi stručni nadzor sa uplatnicom, te ih šalje proizvođaču. Nakon izvršene uplate po ponudi, nadzorna stanica dogovara termin sa proizvođačem  o izvršenju stručne kontrole.  Subjekt mora omogućiti pristup svim dijelovima jedinice i svim radnim prostorima, te je također obvezan  omogućiti pristup svim izvješćima i odgovarajućoj dokumentaciji kako bi se dobio  uvid u potrebne podatke. Nadzorna stanica obavlja stručni nadzor potpunim  pregledom imanja, proizvodnih površina,  te na osnovu detaljnog pregleda dostavljene dokumentacije sastavlja zapisnik o obavljanju prvog stručnog nadzora u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

  Ekološka poljoprivreda - Sve