Kopija katastarskog plana

Objavljeno: 22. 01. 2014.

Kopija katastarskog plana je javna isprava kojom se dokazuje kako je katastarska čestica prikazana na katastarskom planu. Javne isprave izdaju se na zahtjev stranke u nadležnim Područnim uredima za katastar.

Postupak izdavanja kopije katastarskog plana

Za izdavanje kopije katastarskog plana potrebno je u Područnom uredu za katastar:

  • podnijeti pisani zahtjev (zaokružiti redni broj 1).

Propisani zahtjev dostupan je na službenim stranicama Državne geodetske uprave (www.dgu.hr)  ili na sljedećem linku: http://www.katastar.hr/uploads/2013/01/NOVI_Zahtjev_ZUP_159.pdf

  • uz zahtjev je potrebno priložiti 20,00 kn državnih biljega (Tar. br. 1.),
  • format A4 – 20,00 kuna državnih biljega (Tar. br. 55.) + 30,00 kuna u gotovom novcu (+ 5,00 kuna za svaki daljnji primjerak istog preslika),
  • format A3 – 20,00 kuna državnih biljega (Tar. br. 55.) + 60,00 kuna u gotovom novcu (+ 10,00 kuna za svaki daljnji primjerak istog preslika).

Napomena

Upravne pristojbe u iznosu do 100,00 kuna naplaćuju se u državnim biljezima, odgovarajuće novčane protuvrijednosti. No iznosi iznad 100,00 kuna moraju se uplatiti putem opće uplatnice na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Postupak je slijedeći:

  • uplata ide na Državnu riznicu /Ministarstvo financija/ 1001005-1863000160,
  • model 64,
  • poziv na broj 5002-6120-OIB ili sl./može i broj predmeta/

Za detaljnije informacije i podnošenje zahtjeva obratite se nadležnom Područnom uredu za katastar.

  Ekološka poljoprivreda - Sve