Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

Objavljeno: 22. 01. 2014.

Od 1. srpnja 2013. godine Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vodi elektronički upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.  Upisnik se sastoji od dijelova koji se odnose na proizvođače, prerađivače, uvoznike i izvoznike.

U Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji , APPRRR upisuje sljedeće podatke:

 • naziv subjekta, sjedište i OIB subjekta (ukoliko se u Upisni upisuju proizvođači potreban je Matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva odnosno  MIBPG);
 • naziv ovlaštenog kontrolnog tijela koje je provelo stručnu kontrolu;
 • datum rješenja o upisu u Upisnik subjekata;
 • datum rješenja o brisanju iz Upisnika subjekata.

Zakonska regulativa

Pravilnikom o ekološkoj proizvodnji (NN br. 86/13) definiran je zakonski okvir upisa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

Tko se upisuje u upisnik

U Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji upisuju se subjekti u ekološkoj proizvodnji koji se bave proizvodnjom, preradom, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda. U upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji  mogu se upisati samo oni subjekti koji su se prethodno upisali u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te kod kojih je od strane ovlaštenog certifikacijskog odnosno kontrolnog tijela izvršen prvi stručni nadzor te na temelju toga izdan Zapisnik kontrolnog tijela za ekološku proizvodnju o obavljenoj prvoj stručnoj kontroli.

Gdje se upisuje u upisnik

Zahtjev za upis podnosi se u podružnicama/regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prema mjestu prebivališta.

Regionalni uredi APPRRR (adrese i telefonski brojevi) dostupni su na službenim stranicama APPRRR ili na sljedećem linku: https://www.apprrr.hr/#karta

Potrebna dokumentacija za upis u Upisnik

Za upis u upisnik, subjekti koji se bave proizvodnjom potrebna je sljedeća dokumentacija

 1. Za upis u Upisnik potreban je ispunjen Zahtjev za upis u Upisnik subjekata u ekološku proizvodnju koji je dostupan na službenim stranicama APPRRR ili na sljedećem linku:
  https://www.apprrr.hr/registri/
 2. Na navedeni zahtjev potrebno je zalijepiti državni biljeg u vrijednosti od 70,00 kn
 3. Zapisnik kontrolnog tijela za ekološku proizvodnju o obavljenoj prvoj stručnoj kontroli koju Vam nakon obavljene prve stručne kontrole izdaje certifikacijsko odnosno kontrolno tijelo

Za upis u upisnik, subjekata koji se bave samo preradom ili uvozom i/ili izvozom ekoloških proizvoda iz trećih zemalja potrebna je sljedeća dokumentacija:

 1. Za upis u Upisnik potreban je ispunjen Zahtjev za upis u Upisnik subjekata u ekološku proizvodnju koji je dostupan na službenim stranicama APPRRR ili na sljedećem linku:
  https://www.apprrr.hr/registri/
 2. Na navedeni zahtjev potrebno je zalijepiti državni biljeg u vrijednosti od 70,00 kn
 3. Zapisnik kontrolnog tijela za ekološku proizvodnju o obavljenoj prvoj stručnoj kontroli koju Vam nakon obavljene prve stručne kontrole izdaje certifikacijsko odnosno kontrolno tijelo
 4. Obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda.

Nakon dostavljene prethodno navedene dokumentacije na temelju koje su ispunjeni potrebni uvijeti za upis u Upisnik, izdaje se rješenje o upisu u Upisnik ekoloških poljoprivrednih proizvođača pod određenim brojem.

Upis promjene podataka upisanih u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

Ukoliko dođe do promjene podataka  na temelju kojih se subjekt upisao u upisnik, subjekt je dužan APPRRR prijaviti nastale promjene podataka  u roku od trideset dana od dana njihova nastanka, te je također obavezan priložiti pisane dokaze o tome.

Zahtjev se podnosi u regionalnim uredima APPRRR, adrese i brojevi telefona dostupni su na sljedećem linku:
https://www.apprrr.hr/#karta

Potrebna dokumentacija za brisanje iz upisnika

Subjekti koji su upisani u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, u slučaju da više ne obavljaju djelatnost ekološke proizvodnje duže  od godine dana obavezni su podnijeti

 1. Zahtjev za brisanjem iz upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji.
 2. Na navedeni zahtjev potrebno je zalijepiti državni biljeg u vrijednosti od 70,00 kn

Propisan obrazac dostupan je na službenim stranicama APPRRR ili na sljedećem linku:
https://www.apprrr.hr/registri/

Zahtjev se podnosi u regionalnim uredima APPRRR.

  Ekološka poljoprivreda - Sve