Posjedovni list

Objavljeno: 22. 01. 2014.

Posjedovni list je prikaz podataka o nekoj nekretnini. Ispis posjedovnog lista s službenih stranica Državne geodetske uprave ima informativni karakter i ne može služiti kao javna isprava. Javne isprave izdaju se na zahtjev stranke u nadležnim Područnim uredima za katastar.

Postupak izdavanja posjedovnog lista

Za izdavanje posjedovnog lista potrebno je u Područnom uredu za katastar:

  • podnijeti pisani zahtjev (zaokružiti redni broj 2).

Zahtjev možete naći na službenim stranicama Državna geodetska uprava ili na sljedećem linku: http://www.katastar.hr/uploads/2013/01/NOVI_Zahtjev_ZUP_159.pdf

  • uz zahtjev je potrebno priložiti 20,00 kn državnih biljega (Tar. br. 1.),
  • po izdavanju izvoda iz posjedovnog lista naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 45,00 kuna državnih biljega (Tar. br. 56.) + 5,00 kuna u gotovom novcu (ne naplaćuje se za pojedinačni zahtjev (1 list A4)).

Napomena

Upravne pristojbe u iznosu do 100,00 kuna naplaćuju se u državnim biljezima odgovarajuće novčane protuvrijednosti. No iznosi iznad 100,00 kuna moraju se uplatiti putem opće uplatnice na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Postupak uplate putem opće uplatnice je sljedeći:

  • uplata ide na Državnu riznicu /Ministarstvo financija/ 1001005-1863000160,
  • model 64,
  • poziv na broj 5002-6120-OIB ili sl./može i broj predmeta/

Za detaljnije informacije i podnošenje zahtjeva obratite se nadležnom Područnom uredu za katastar.

  Ekološka poljoprivreda - Sve