Izvadak iz zemljišnih knjiga

Objavljeno: 22. 01. 2014.

Izvadak iz zemljišnih knjiga ili zemljišnoknjižni izvadak, izdan i ovjeren pri zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda, dokaz je o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmetom upisa u zemljišne knjige. Izvadak, ispis i prijepis iz zemljišne knjige uživa javnu vjeru i ima dokaznu snagu javne isprave.

Zemljišnoknjižni izvadak izdaju nadležni Općinski sudovi odnosno njihovi zemljišnoknjižni odijeli. Popis Općinskih sudova Republike Hrvatske možete naći na sljedećem linku: http://sudovi.pravosudje.hr/

Postupak izdavanja zemljišnoknjižnog izvatka

Korisnicima interneta digitalizacija zemljišnih knjiga omogućuje da iz svog ureda ili doma izvrše uvid u stanje zemljišnih knjiga i to na web – stranicama Ministarstva pravosuđa (www.pravosudje.hr ili www.uredjenazemlja.hr). Izvadak s interneta zasad može poslužiti samo za informaciju, što znači da to nije isprava na temelju koje možete zaključiti bilo koji pravni posao. Zemljišnoknjižni izvadak koji ima snagu javne isprave može Vam izdati jedino zemljišnoknjižni odjel nadležnog općinskog suda.

Za izdavanje izvatka iz zemljišne knjige potrebno je podnijeti  Zahtjev za izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka/uvjerenja. Propisane obrasce Zahtjeva  moguće je dobiti  na šalteru nadležnog Općinskog suda te ih je moguće predati na šalteru, poštom ili putem e-maila.

  • Za izdavanje zemljišno-knjižnog izvatka naplaćuje se pristojba od 20,00 kn, koja se plaća u državnim biljezima. (Tar.br. 18. Tarife sudskih pristojbi)
  • Za izdavanje uvjerenja naplaćuje se pristojba od 20,00 kn, koja se plaća u državnim biljezima. (Tar.br. 31. Tarife sudskih pristojbi)

Za dodatne informacije javite se nadležnom Općinskom sudu.

  Ekološka poljoprivreda - Sve