Permakultura

Objavljeno: 28. 11. 2013.
Permakultura

Permakultura kao oblik poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj postoji od devedesetih godina prošlog stoljeća. Njezin začetnik i “otac” je Bill Mollison koji je u svojoj knjizi „Uvod u permakulturu“ postavio odrednice ovog pravca. Permakultura je način kreiranja uravnoteženog ljudskog okoliša koja se bavi biljkama, životinjama, zgradama i infrastrukturom (energija, voda, cestovna mreža) pojedinačno, kao i njihovim međusobnim odnosima, te načinima na koji se oni ugrađuju u okoliš. Permakultura je interdisciplinarna znanost koja objedinjuje klasične znanosti i usmjerava ih na brigu o Zemlji, nadzor potrošnje materijalnih dobara, brigu o ljudima i pravilnu raspodjelu dobara kao i druge bitne sastavnice održivog i etičkog življenja.

Kod permakulturnog dizajniranja potrebno je uključiti nekoliko različitih komponenti: komponente prirode (voda, zemlja, biljke, krajolik, klima), komponente energije (tehnologija, strukture, izvori, veze), komponente društva (pravna pomoć, kultura, ljudi, trgovina i financije) i apstraktne komponente (pravovremenost, etika, informacije). Prilikom samog začetka dizajniranja najprije se u obzir uzima lokacija samog područja koje se dizajnira te se pristupa čitanju krajolika. Također veoma bitna stavka je i razgovor sa korisnicima budućeg permakulturnog imanja. Samo dizajniranje imanja provodi se uspostavljanjem 5 zona te određenim sektorima unutar tih zona. Nadalje, radi se analiza tla i mogućnosti poboljšanja strukture tla, postupci malčiranja, kompostiranja i organskog vrtlarenja te uspostava šumskih vrtova. Naglašena je i potreba skupljanja kišnice, recikliranja otpadnih voda, uspostava sustava jezeraca i posebnih kanala kao i izgradnja kompostnog toaleta. U okviru izgradnje infrastrukture vodi se principima održive i prirodne gradnje, gradnje slamom te zeleni krovovi, na što se nadovezuje i energija koja podrazumijeva korištenje obnovljivih izvora (sunce, vjetar, biomasa…). Svi spomenuti elementi međusobno su isprepleteni te se nadopunjuju te tako čine zatvorenu cjelinu, dok je u sve uključen i element ljudi tj. zajednice (alternativna ekonomija, održive zajednice, odlučivanje konsenzusom).

Da bi se ovladalo permakulturnim gradivom može se priključiti nekom kratkom tečaju ili radionici, međutim za stjecanje osnovnog certifikata potrebno je pohađati i položiti 72-satni tečaj permakulturnog dizajna koji u Hrvatskoj vode domaći i strani diplomirani permakulturni dizajneri. Lokvina d.o.o. trenutno u svom stručnom kadru ima dva nositelja certifikata koji su prošli osnovnu obuku te su upoznati sa načelima permakulture.

Slika 1. Održivi sustav permakulture (izvor: http://www.permakultura.hr/permakultura/sto-je-permakultura)

  Ekološka poljoprivreda - Sve