Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću ( j.d.o.o.)

Objavljeno: 22. 01. 2014.

Novim  izmjenama i dopunama  Zakona o trgovačkim društvima u hrvatski pravni sustav uvodi se novi oblik društva s ograničenom odgovornošću pod nazivom jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću ili j.d.o.o.. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću predstavlja novu  inačicu klasičnog oblika društva s ograničenom odgovornošću čije su glavne karakteristike pojednostavljeno osnivanje i temeljni kapital od samo deset kuna. Članove društva čine najviše tri osnivača te samo jedan član uprave odnosno direktor čija se funkcija može obavljati s ili bez zasnivanja radnog odnosa. Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću moguće je pomoću usluge e-Tvrtka koja omogućuje elektroničko osnivanje iz bilo kojeg HITRO.HR ureda u Republici Hrvatskoj na bilo koji od Trgovačkih sudova u roku od 24 sata. Više informacija o uslugama HITRO.HR možete pronaći na stranici www.hitro.hr

Postupak osnivanja j.d.o.o.

Odabir imena jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću

Prilikom osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću prvi korak predstavlja odabir imena društva. Prilikom odabira imena preporuča se pripremiti i nekoliko alternativnih imena jer nije moguće osnovati društvo koje ima isto ili slično ime s već postojećim. Na službenim stranicama Ministarstva pravosuđa ili na sljedećem linku: https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1 moguće je pogledati koja imena društava već postoje. Istu uslugu nudi i HITRO.HR koje za Vas može provjeriti postoji li već društvo sa istim ili sličnim imenom. Po provjeri imena društva, HITRO.HR će Vas uputiti o mogućnostima rezervacije imena.

Odabir javnog bilježnika

Javni bilježnik sastavlja:

 • Zapisnik o osnivanju;
 • Prijavu za upis društva u sudski registar;
 • Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova.

Javni bilježnik mora potpisati i ovjeriti sve navedene dokumente, pri čemu je obvezna nazočnost svih osnivača čije je potpise potrebno ovjeriti, za što je potrebno predočenje osobne iskaznice ili putovnice ako se radi o stranom državljaninu. Navedenu dokumentaciju ovjerenu kod javnog bilježnika potrebno je predati u ured HITRO.HR.

Uplata pristojbi

Sljedeći korak je uplata pristojbi koje su neophodne za osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću. Pri tome je potrebno izvršiti uplatu za:

 • temeljni kapital – 10 kn;
 • sudska pristojba i pristojba za upis u Sudski registar – 60 kn;
 • Narodne Novine – objava oglasa: 200,00 Kn

Sve uplate mogu se obaviti u svim Fininim poslovnicama (adrese Fininih poslovnica te njihovo radno vrijeme možete provjeriti na sljedećem linku: http://www.fina.hr/poslovnice).

Upis u sudski registar

Dokumentacija koja je potrebna za upis j.d.o.o. u sudski registar je sljedeća:

 • prijava za upis osnivanja
 • zapisnik o osnivanju
 • popis članova društva
 • dokaz o uplati temeljnog kapitala
 • dokaz o uplati sudske pristojbe
 • dokaz o uplati za objavu u NN
 • izjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja

Nakon predavanja obavezne dokumentacije HITRO.HR može kompletirati Vaš predmet i proslijediti ga elektroničkim putem nadležnom Trgovačkom sudu. Ukoliko je poslana dokumentacija ispravna i potpuna, Trgovački sud će u roku 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar. Na temelju toga, nadležni Trgovački sud elektroničkim putem u ured HITRO.HR dostavlja Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u  novoosnovane tvrtke  koje se mogu preuzeti na šalteru  servisa HITRO.HR.

Prijava Državnom zavodu za statistiku

Državnom zavodu za statistiku potrebno je prijaviti osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću u svrhu dobivanja Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koja uključuje dodjelu matičnog broja i šifre glavne djelatnosti.

Zahtjevu za prijavu Državnom zavodu za statistiku se prilaže:

 • ispunjen RPS-1 obrazac (dostupan na sljedećem linku: http://goo.gl/Hjxb6O);
 • Rješenje o upisu u sudski registar

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem možete preuzeti na šalteru servisa HITRO.HR.

Izrada pečata

Nakon što ste primili Rješenje o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću odnosno upisu društva u Sudski registar možete izraditi pečat udruge. Izradu pečata možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR.

Otvaranje bankovnog računa j.d.o.o.

Otvaranje računa također možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova). Otvaranje računa je potrebno za prijenos osnivačkog pologa društva na račun društva te za buduće poslovanje j.d.o.o..

Prijava poreznoj upravi

Nadalje, potrebno je izvršiti prijavu društva u Poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a. Prilikom upisa u Poreznu upravu potrebno je predati:

 • Rješenje o upisu u sudski registar;
 • Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti;
 • potpisni karton.

Prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti  u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO) te sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO).

Prijavu u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO) moguće je napraviti pomoću usluge e-Mirovinsko kojom Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, u sklopu modernizacije i preustroja, korisnicima nudi novi suvremeni način poslovanja. E-Mirovinsko nudi uslugu e-prijave kojom se dopunjuje dosadašnji klasičan način prijava na mirovinsko osiguranje s mogućnošću podnošenja prijava elektroničkim putem.

Osim prijave u mirovinsko osiguranje, društvo, vlasnika društva i zaposlenike potrebno je prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO). Prijava je također moguća putem usluge e-Zdravstveno koji nudi uslugu pokretanja postupka za utvrđivanje statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju elektroničkim putem (podnošenjem e-prijave).

  Ekološka poljoprivreda - Sve