Prijelazno razdoblje

Objavljeno: 22. 01. 2014.

Proizvođači koji se žele preorijentirati ili započeti baviti ekološkom proizvodnjom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, na cijeloj proizvodnoj jedinici ili njezinom točno određenom dijelu, moraju prvo proći tzv. prijelazno razdoblje. Prijelazno razdoblje predstavlja period od početka proizvodnje prema ekološkim standardima do dobivanja statusa ekoloških proizvoda. Ono započinje prvim stručnim nadzorom, kojim se utvrđuje početno stanje na proizvodnoj jedinici i sposobnost jedinice da udovolji svim standardima. Iako se proizvodi ne mogu odmah deklarirati kao ekološki, od datuma potpisivanja ugovora ekološki subjekt je obavezan zadovoljavati propise ekološke proizvodnje.

Tijekom prijelaznog razdoblja cijelu proizvodnju treba usuglasiti sa svim stavkama iz zakona i pravilnika za ekološku poljoprivredu  te zbog toga ono predstavlja  i najteže razdoblje eko-gospodarenja. Potrebne su godine prije nego li se ovlada problemima, a istovremeno aktiviraju željeni biološki procesi i postigne sklad među elementima gospodarstva.

Pod posebnim uvjetima, prijelazno razdoblje može se skratiti, a za skraćivanje prijelaznog razdoblja potrebno je podnijeti:

– Zahtjev za skraćivanje prijelaznog razdoblja dostupan na linku: http://goo.gl/jQ3tYm.

– pisano obrazloženje za skraćenje prijelaznog razdoblja;

– mišljenje i zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela;

– rezultate analize ostataka sredstava za zaštitu bilja na ARKOD parcelama za koje se traži skraćenje prijelaznog razdoblja.

Odluku o skraćenju donosi Ministar poljoprivrede.

Završetak prijelaznog razdoblja potvrđuje se ponovnim stručnim nadzorom, nakon čega subjekt odnosno proizvodna jedinica dobiva pravo na označavanje svojih proizvoda eko znakom koji je propisan  Pravilnikom o ekološkoj proizvodnji koji je dostupan na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede ili na sljedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_86_1929.html

  Ekološka poljoprivreda - Sve