Razvoj i budućnost ekološke poljoprivrede

Objavljeno: 28. 11. 2013.
Razvoj i budućnost ekološke poljoprivrede

U Hrvatskoj, razvoj ekološke poljoprivrede započeo je s prvim entuzijastima koji su poljoprivrednu djelatnost počeli prakticirati prema načelima ekološke poljoprivredne proizvodnje, dok je ubrzani razvoj započeo donošenjem Zakona o ekološkoj proizvodnji  poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 2001. godine jer se time odredio elementarni zakonski okvir i povećala uloga države u razvoju ekološke poljoprivredne proizvodnje.  Uloga države osobito je važna i zbog donošenja Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, kojim je definirana vrsta i visina državnih potpora i naknada u poljoprivredi, osobe koje ostvaruju pravo na državne potpore i naknade za ekološku proizvodnju ili određene ekološke proizvode,  te način njihova osiguranja i korištenja. Ovim zakonom država omogućuje i do 30% veće poticaje za ekološku proizvodnju u odnosu na konvencionalnu proizvodnju.

2011. godine Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi Akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2011.-2016. godine, što predstavlja vrlo važan korak naprijed u potpori razvoja ekološke poljoprivredne proizvodnje. Kao osnovni cilj definira se  povećanje udjela površina pod ekološkom poljoprivredom u usporedbi s ukupnim poljoprivrednim površinama u Hrvatskoj do 2016. godine na 8%. No kako bi se to postiglo, biti će potrebno poduzeti određene mjere za rješavanje problema s kojima su se ekološki proizvođači susretali u prošlosti.

Među najznačajnijim problemima s kojima se ekološki proizvođači susreću valja izdvojiti kompleksnu zakonsku regulativu za ekološku proizvodnju, previše administracije za ekološke proizvođače, te mali broj ekoloških poljoprivrednih udruga i zadruga. Osim toga, problem  vrlo često predstavlja nedovoljno poznavanje relevantnih propisa od strane proizvođača te nedostatak stručnog znanja o ekološkoj poljoprivredi. Nadalje, ograničenje  predstavlja i nedostupnost kapitala koji su proizvođačima potrebni za ulaganje u ekološke proizvodne kapacitete, te problem nabavke repromaterijala odnosno različitih sredstva koja su dozvoljena za upotrebu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.  Problem je i upitna profitabilnost ekološke proizvodnje zbog povećanih troškova tokom proizvodnog procesa. Također dugogodišnji trend napuštanje ruralnih područja,  usitnjenost posjeda i raštrkanost pojedinih parcela predstavljaju prepreke za razvoj ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj.  Što se tiče komponente promocije i tržišta također su vidljivi problemi koji se očituju u nedovoljnoj razvijenoj svijesti proizvođača ali i potrošača o tome što je to zapravo ekološki proizvod i koje su prednosti ekološke poljoprivrede. Zbog nedostatka promocije i nedostupnosti informacija opća razina informiranosti još je uvijek na nezavidnoj razini. Osim toga, prepreku predstavlja problem plasmana ekoloških proizvoda na tržište, odnosno nedostatak i neorganiziranost  otkupnih stanica, tržišta i sajmova za ekološke proizvode.

No unatoč svim navedenim preprekama, valja napomenuti kako Hrvatska ima velik potencijal za razvoj ekološke poljoprivrede, a njezine se prednosti očituju u okviru političkih i društvenih  komponenti jer je propisana zakonska regulativa, postoji sustav nadzora i certifikacije, te su definirane državne i županijske potpore za ekološku poljoprivrednu proizvodnju. Osim toga, u zadnje vrijeme osnivaju se razne udruge ekoloških proizvođača koje omogućuju izmjenu iskustva te teorijskog i praktičnog znanja,  dok se u srednjem i visokom školstvu otvaraju smjerovi za ekološku poljoprivredu,  u svrhu stvaranja educiranog  stručnog kadra. Što se tiče komponente prirodnih resursa i okoliša, Hrvatska ima neprocjenjivu prirodnu baštinu koju karakterizira velika raznolikost flore i faune, krajolika i drugih prirodnih resursa.  U Hrvatskoj je značajan i stupanj očuvanosti okoliša koji se očituje velikom broju zaštićenih prirodnih područja te u velikim površinama zapuštenog poljoprivrednog zemljišta koje su izuzetno pogodne za razvoj ekološke poljoprivrede. Osim  toga Hrvatska je značajna i po bogatstvu resursa za proizvodnju čiste energije iz obnovljivih izvora koja je od osnovne važnosti za stvaranje samoodrživog poljoprivrednog gospodarstva. Za kraj valja napomenuti i ulazak Hrvatske u Europsku uniju kojim se otvorilo novo tržište za domaće proizvođače ekoloških proizvoda.

  Ekološka poljoprivreda - Sve