Eko znak

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Eko znak

Od 1. srpnja 2010. određeno je obavezno označavanje ekološki proizvedenih proizvoda iz EU za ekološke poljoprivrednike i trgovce. Taj logo jamči da je proizvod proizveden u skladu sa EU regulativom o ekološkoj poljoprivredi. Na taj se način stječe povjerenje potrošača koji mogu biti sigurni u porijeklo i kvalitetu ekološki proizvedene hrane i pića, a znak je prepoznat u svim zemljama članicama EU. U označavanju proizvoda, promoviranju i reklamnim dokumentima smiju se koristiti termini „eco“, „bio“ i „organic“ da bi se opisao ekološki proizvod, njegovi sastojci ili sirovi materijali. Deklaracija ekološkog proizvoda mora biti jasno vidljiva na omotu i sadržavati referencu kontrolnog tijela koje je certificiralo proizvod.

Osim ovog, u Republici Hrvatskoj je dopušteno korištenje još jedne vrste znaka za ekološki proizvedene proizvode, no on je valjan i prepoznat samo na području RH. Označavanje ekoloških proizvoda u Republici  Hrvatskoj regulirano je Pravilnikom o ekološkoj proizvodnji koji je dostupan na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede ili na sljedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_86_1929.html

Hrvatski znak ekološkog proizvoda

 

 
 
  Ekološka poljoprivreda - Sve