Osnivanje obrta

Objavljeno: 22. 01. 2014.

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Obrt može obavljati i pravna osoba ako to ne čini na industrijski način. U obrtu je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena (čl.1. Zakona o obrtu).

Postoji nekoliko vrsta obrta:

 • Slobodni obrt – obrt za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće uvjete za otvaranja obrta tj. ne traži se propisana stručna sprema
 • Vezani obrt – obrt za čije se obavljanje traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit
 • Povlašteni obrt – obrt čije je obavljanje moguće isključivo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o djelatnosti

Za obavljanje poljoprivredne djelatnosti nije potrebno polagati ispit o stručnoj osposobljenosti tj. majstorski ispit, ili dobiti povlasticu od ministarstva, već se obrt može registrirati kao slobodni obrt.

Kod registracije obrta potrebno se pridržavati sljedećih koraka:

1. Korak

Javiti se u nadležni ured državne uprave u županiji ili Ured grada Zagreba, a ovisno o sjedištu obrta. Informacije o nadležnim uredima kod pojedinih županija dostupni su na http://www.portor.hr/. Kod prijave u nadležni ured potrebno je prikupiti sljedeću dokumentaciju:

 • Preslika osobne iskaznice odn. preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili preslika osobne iskaznice ako osobe imaju trajno nastanjenje u RH
 • Dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano Zakonom
 • Dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta potreban prostor
 • Ispuniti obrasce koji se dobiju u Uredu države uprave ili ih preuzeti sa web stranice:http://www.portor.hr/index.php/obrasci/
 • Izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice (više informacija dostupno kod nadležnog ureda)

2. Korak

 • Preuzeti Rješenje o registraciji obrta
 • Izrada pečata
 • Otvaranje računa u poslovnoj banci

3. Korak

 • Prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

4. Korak

 • Prijava u Poreznu upravu radi upisa u registar poreznih obveznika

Troškovi otvaranja obrta kreću se oko 470,00kn, od čega je 200,00kn za izdavanje obrtnice i 270,00kn za administrativnu pristojbu kod postupka registracije. Vrijeme koje je potrebno da se osnuje obrt je 1-3 dana, do najviše 15 dana.

Bitno je napomenuti da kod djelovanja obrta, obrtnik snosi odgovornost za djelovanje cijelom svojom imovinom.

  Ekološka poljoprivreda - Sve