Osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG)

Objavljeno: 22. 01. 2014.

Prema Zakonu o poljoprivredi, OPG je gospodarstvo na kojem punoljetni članovi istog domaćinstva obavljaju poljoprivrednu djelatnost koristeći vlastite i unajmljene resurse.

Da bi se osnovao OPG, najprije je potrebno otići u najbližu poslovnicu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR).

APPRRR regionalni uredi (adrese i telefonski brojevi) dostupni su na sljedećem linku:
https://www.apprrr.hr/#karta

Više informacija o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava možete naći ovdje.

Knjigovodstvo OPG-a

Prije same registracije OPG-a potrebno je odrediti koji knjigovodstveni servis će voditi knjigovodstvo OPG-a. Potrebno je voditi jednostavno knjigovodstvo, tj. vode se:

 • Knjiga primitaka i izdataka,
 • Popis dugotrajne imovine,
 • Knjiga prometa,
 • Evidencija o tražbinama i obvezama,
 • Knjiga ulaznih i izlaznih računa – samo u slučaju ulaska u sustav PDV-a

Otvaranje žiro računa

Prije registracije OPG-a u Upisnik potrebno je otvoriti žiro račun na ime nositelja OPG-a.

Prijava na Poreznu upravu

Nakon upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, OPG se mora prijaviti Poreznoj upravi u roku od 8 dana. Obrasce navedene u nastavku potrebno je potpisati od strane nositelja OPGa, ovjeriti žigom OPG-a te osobno odnijeti u ispostavu nadležne Porezne uprave. Podaci koje je potrebno popuniti su:

 • prijava u Registar poreznih obveznika (Obrazac RPO, RPO A i RPO B)
 • prijava u Registar obveznika PDV-a (Obrazac P-PDV-1) – nije obavezna
 • popis dugotrajne imovine koja se unosi u OPG (Obrazac DI)
 • Izjava o izabranom knjigovodstvenom servisu
 • Kopija rješenja o upisu u Upisnik OPG-a

Prijava u Registar obveznika PDV-a obavezna je:

 • ako je poljoprivrednik obveznik poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu,
 • ako po osnovi poljoprivrede u poreznom razdoblju ostvari ukupni godišnji primitak veći od 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a (230.000,00 kn) prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (80.500,00 kn)
 • ako ostvaruje poticaje na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonima (u prethodnoj kalendarskoj godini ostvareno više od 48.000,00 kn primitaka od izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja)

Prijava na Zavod za mirovinsko osiguranje

Nakon prijave Poreznoj upravi, OPG također treba prijaviti u Zavod za mirovinsko osiguranje u roku od 8 dana od početka rada. Potrebne obrasce moguće je kupiti u knjižarama Narodnih novina, no prije svega potrebno je u nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje provjeriti koja je sve dokumentacija potrebna pošto ona nije ista za sve prijavitelje.

Kupljene i popunjene obrasce je potrebno ovjeriti potpisom i pečatom nositelja OPG-a, a službenici Zavoda dužni su podatke unijeti u sustav, ovjeriti i vratiti primjerak svakog obrasca. Sve obrasce koji nisu vraćeni u 2 ili više primjeraka potrebno je kopirati i potom se prijaviti na zdravstveno osiguranje.

Popis nadležnih ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nalazi se na sljedećem linku:
http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=20

Prijava na Zavod za zdravstveno osiguranje

Tijekom prijave na Zavod za zdravstveno osiguranje, koju je potrebno obaviti u roku od 8 dana od upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • T – 1 (prijavni obrazac)
 • T – 2 (prijavni obrazac)
 • Potvrda o ulazu u sustav PDV-a  (Preslika P – PDV obrasca ovjerenog u Poreznoj upravi)
 • Preslika dokumentacije koja je predana i u Zavod za mirovinsko osiguranje, zajedno s obrascima
 • Preslika osobne iskaznice

Izrada pečata

Pečat je potreban svakom OPG-u a potrebno ga je izraditi u trenutku kada se započinje s obavljanjem djelatnosti u sklopu OPG-a, tj. u trenutku upisa u porezni registar. Za izradu je potrebna sljedeća dokumentacija:

 • Rješenje o upisu u Registar poljoprivrednika
 • Osobna iskaznica nositelja OPG-a
 • Potvrda o OIB-u

Sadržaj pečata nije pravno određen međutim preporuča se da sadrži sljedeće podatke:

 • „Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo“
 • Naziv OPG-a
 • Adresa OPG-a
 • OIB OPG-a
  Ekološka poljoprivreda - Sve