Ekološka poljoprivredna proizvodnja

Objavljeno: 28. 11. 2013.
Ekološka poljoprivredna proizvodnja

Sve istaknutije posljedice i problemi uzrokovani klasičnom odnosno konvencionalnom poljoprivredom potaknuli su razvoj i širenje novih pristupa poljoprivrednoj proizvodnji, koji sve više postaju nužnost kako bismo okoliš očuvali za buduće naraštaje. Glavnu alternativu klasičnoj poljoprivredi danas predstavlja ekološka poljoprivredna proizvodnja koja podrazumijeva kompletan i kompleksan odnos čovjeka prema okolišu i prirodi. U ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji nije riječ samo o proizvodnji kvalitetnih prehrambenih namirnica, nego i o kvalitetnom i održivom odnosu čovjeka prema tlu, vodi, atmosferi, biljkama, životinjama i ljudima kao sastavnom dijelu sredine u kojoj žive.

Osnovni cilj ekološke poljoprivrede je proizvodnja visokokvalitetnih prehrambenih proizvoda ali na način da se izbjegnu negativne posljedice za okoliš već da se potiče očuvanje prirode. Za ekološku poljoprivredu možemo reći da predstavlja sustav poljoprivredne proizvodnje koji nastoji maksimalno iskoristiti potencijale određenog agroekosustava odnosno gospodarstva, na način stimuliranja, jačanja i harmoniziranja bioloških procesa pojedinih njegovih dijelova. Ekološka poljoprivreda usmjerena je uspostavi poljoprivrednog gospodarstva mješovitog tipa koji obuhvaća i biljnu i životinjsku proizvodnju na komplementaran način, odnosno na način zatvaranja ciklusa proizvodnje unutar kojeg a bi se većina potreba zadovoljila iz vlastitih izvora. Tako bi se u okviru istoga gospodarstva uzgojem različitih vrsta biljaka proizvodila hrana za životinje, dok bi se za gnojidbu bilja koristile razne vrste gnojiva životinjskog podrijetla (stajnjak ili kruti stajski gnoj, gnojovka ili polutekući stajski gnoj te gnojnica odnosno tekući stajski gnoj). Na ovaj način postiže se samoodrživost poljoprivrednog gospodarstva, te se zatvara ciklus kruženja tvari i energije.

Ekološka poljoprivreda temelji se na nekoliko osnovnih načela koja stvaraju spone za novi, drukčiji te– za razliku od klasične poljoprivrede – održiv odnos čovjeka prema prirodi. Jedno od osnovnih načela je očuvanje prirode na način temeljenja poljoprivredne proizvodnje na suradnji s prirodom koja se postiže razvijanjem razumijevanja za prirodu, njenih ritmova i zakona. Ekološka poljoprivreda nadalje teži minimaliziranju potrošnje neobnovljivih prirodnih resursa i energije te isključuje ili samo iznimno dopušta upotrebu agrokemikalija u vidu umjetnih gnojiva i kemijskih sredstva za zaštitu bilja. Usto, ekološka poljoprivreda nastoji pravilnom brigom o poljoprivrednom tlu održati ali i povećati njegovu plodnost, sadržaj organske tvari, hranjiva i biološku aktivnost, te poboljšati strukturu tla. Odgovarajuća briga o poljoprivrednom tlu u ekološke poljoprivredne proizvodnje postiže se harmoniziranjem i pravilnim gospodarenjem glede obrade tla, gnojidbe te uvođenjem dobro isplaniranog plodoreda.

  Ekološka poljoprivreda - Sve