Biološko-dinamička poljoprivreda

Objavljeno: 28. 11. 2013.
Biološko-dinamička poljoprivreda

Biodinamička poljoprivreda je oblik poljoprivredne proizvodnje temeljen na idejama Rudolfa Steinera. On poljoprivredno gospodarstvo tretira kao zatvoreni organizam čije pojedinačne dijelove: tlo-biljka- domaća životinja, treba održavati u stanju koje će omogućiti postizanje prirodne produktivnosti agrobiotopa. Tlo je “organ” toga “organizma”, putem kojega za svoj zdravi razvoj biljka podmiruje potrebe za hranjivima njihovim aktiviranjem putem izlučevina korijena, procesima mikrobiološke transformacije i trošenjem minerala tla. Vrlo važna poveznica između tla, biljaka i domaćih životinja je čovjek koji razmišlja, povezuje i stvara.

U ovom smjeru ekološke poljoprivrede smatra se da iza vidljivog, materijalnog svijeta u kome vladaju fizički zakoni, postoji i jedan nadosjetilni svijet, koji se ravna prema duhovnim zakonima i koji nije moguće zamijetiti običnim čulima, ali koji zbog toga nije ništa manje stvaran. Nadalje, ono što razlikuje biološko-dinamičku poljoprivredu od ostalih smjerova ekološke poljoprivrede jeste i stav kako je Zemlja uistinu jedno živo biće. Tako se slikovito kaže da ona ima svoj puls (godišnja doba), svoj cirkulacijski sustav (kruženje vode), da rijeke tvore njezine vene, biljni pokrov njenu kožu itd.

Nit vodilja u biološko-dinamičkoj poljoprivredi jest ideja kako poljoprivredno gospodarstvo mora predstavljati harmoničan i što je moguće više zatvoren sustav glede kruženja organske tvari, hranjiva, energije, reprodukcijskog materijala (sjemena i rasplodne stoke), te biti gospodarski samostojna jedinica. Ovo je dakako, moguće postići jedino na gospodarstvima mješovitog tipa, na kojima postoji veza između biljne i stočarske proizvodnje. Organizirati gospodarstvo u ovako uspješnu cjelinu moguće je jedino ukoliko se postigne ravnoteža između svih dijelova gospodarstva (oranica, travnjak, stoka, šuma, živica, drveće itd). Ono u čemu se u praksi sastoji osnovna razlika između biološko dinamičke poljoprivrede i ostalih vidova ekološke poljoprivrede je uporaba biološko dinamičkih preparata i rad u ritmovima (ritam dana i noći, ritam godišnjih doba, mjesečeve mijene i sl.). Biološko dinamički preparati izrađeni su od prirodnih materijala (ljekovitog bilja, kremena i kravljeg izmeta), ukupno ih postoji devet, a podijeljeni su u dvije skupine: preparati za tretiranje i kompostni preparati.

Popularnosti biološko-dinamičke poljoprivrede umnogome je pridonio i svjetski zaštitni znak proizvoda uzgojenih i prerađenih prema biološko-dinamičkim načelima – Demeter (www.demeter.net). Proizvodi pod ovom oznakom su na tržištu širom svijeta cijenjeni zbog svoje izuzetne kvalitete, ali i garancije da pri njihovoj proizvodnji, preradi ili skladištenju nikada nisu bili korišteni pesticidi, mineralna gnojiva, hormoni rasta, te sintetička sredstva za konzerviranje, bojenje i korigiranje okusa.

  Ekološka poljoprivreda - Sve