Izvadak iz zemljišnih knjiga

Izvadak iz zemljišnih knjiga

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Izvadak iz zemljišnih knjiga ili zemljišnoknjižni izvadak, izdan i ovjeren pri zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda, dokaz je o...

Saznajte više...
 

Kopija katastarskog plana

Kopija katastarskog plana

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Kopija katastarskog plana je javna isprava kojom se dokazuje kako je katastarska čestica prikazana na katastarskom planu. Javne isprave izdaju...

Saznajte više...
 

Zakonska regulativa Republike Hrvatske za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Zakonska regulativa Republike Hrvatske za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji svi zakoni, pravilnici i drugi zakonski akti usklađeni su sa pravnom stečevinom EU. Određeni zakoni...

Saznajte više...
 

Zakonska regulativa Europske unije za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Zakonska regulativa Europske unije za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Objavljeno: 22. 01. 2014.
U Europskoj uniji, ekološka poljoprivredna proizvodnja regulirana je sljedećim uredbama Vijeća odnosno Komisije: Uredba Komisije 834-2007...

Saznajte više...
 

Prvi stručni nadzor

Prvi stručni nadzor

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Nakon donošenja odluke o prijelazu na ekološku poljoprivredu, potrebno je odabrati jedno od certifikacijskih odnosno nadzornih tijela te zatražiti...

Saznajte više...
 

Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Od 1. srpnja 2013. godine Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vodi elektronički upisnik subjekata u...

Saznajte više...
 

Prijelazno razdoblje

Prijelazno razdoblje

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Proizvođači koji se žele preorijentirati ili započeti baviti ekološkom proizvodnjom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, na cijeloj...

Saznajte više...
 

Eko znak

Eko znak

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Od 1. srpnja 2010. određeno je obavezno označavanje ekološki proizvedenih proizvoda iz EU za ekološke poljoprivrednike i trgovce....

Saznajte više...
 

Pregled certifikacijskih kuća u RH

Pregled certifikacijskih kuća u RH

Objavljeno: 28. 11. 2013.
Ekološka poljoprivredna proizvodnja kontinuirano je pod nadzorom državnih institucija. Nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede koje...

Saznajte više...