Osnivanje zadruge

Osnivanje zadruge

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili...

Saznajte više...
 

Osnivanje udruge

Osnivanje udruge

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Udruga  predstavlja svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se u svrhu zaštite njihovih...

Saznajte više...
 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava predstavlja jedinstveni registar poljoprivrednika koji je uveden 2002. godine. Postupak upisa te izdavanje...

Saznajte više...
 

Posjedovni list

Posjedovni list

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Posjedovni list je prikaz podataka o nekoj nekretnini. Ispis posjedovnog lista s službenih stranica Državne geodetske uprave ima...

Saznajte više...
 

Izvadak iz zemljišnih knjiga

Izvadak iz zemljišnih knjiga

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Izvadak iz zemljišnih knjiga ili zemljišnoknjižni izvadak, izdan i ovjeren pri zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda, dokaz je o...

Saznajte više...
 

Kopija katastarskog plana

Kopija katastarskog plana

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Kopija katastarskog plana je javna isprava kojom se dokazuje kako je katastarska čestica prikazana na katastarskom planu. Javne isprave izdaju...

Saznajte više...
 

Prvi stručni nadzor

Prvi stručni nadzor

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Nakon donošenja odluke o prijelazu na ekološku poljoprivredu, potrebno je odabrati jedno od certifikacijskih odnosno nadzornih tijela te zatražiti...

Saznajte više...
 

Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Od 1. srpnja 2013. godine Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vodi elektronički upisnik subjekata u...

Saznajte više...
 

Prijelazno razdoblje

Prijelazno razdoblje

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Proizvođači koji se žele preorijentirati ili započeti baviti ekološkom proizvodnjom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, na cijeloj...

Saznajte više...
 

Eko znak

Eko znak

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Od 1. srpnja 2010. određeno je obavezno označavanje ekološki proizvedenih proizvoda iz EU za ekološke poljoprivrednike i trgovce....

Saznajte više...