Stručno studijsko putovanje u Italiju i Francusku - posjet sajmu Tech&Bio Salon

Objavljeno: 01. 03. 2023.
Stručno studijsko putovanje u Italiju i Francusku - posjet sajmu Tech&Bio Salon

Stručno studijsko putovanje u Italiju i Francusku planirano je od 18. do 23.09.2023. s posjetom sajmu Tech&Bio Salon te mnogim eko/biodinamičkim farmama i drugim lokacijama vezanim uz ekološku i biodinamičku poljoprivredu. Organizatori studijskog putovanja su Lokvina d.o.o i Centar dr. Rudolfa Steinera u suradnji s putničkom agencijom Travelego.

Sajam Tech&Bio održava se svake druge godine u organizaciji Francuske poljoprivredne komore regije Drôme i ekoloških proizvođača. 

Tech&Bio Salon je jedini europski stručni pokazni sajam za eko i biodinamičku poljoprivredu gdje se  na licu mjesta na površini preko 18 hektara mogu isprobati i usporediti nove i stare poljoprivredne tehnologije, povezati se sa stručnjacima iz Francuske i Europe, čuti njihova izlaganja i primjeri dobre prakse za sve proizvodne sektore.

Osim posjeta sajmu u Francuskoj, planirani su posjeti ekološkim i biodinamičkim farmama, lokalnim tržnicama ekoloških proizvoda te ostalim lokacijama značajnim za održivu poljoprivredu:

  • posjet eko permakulturnoj farmi Cascina Santa Brera  i  smještaj u enoagroturizmu Del Tufo
  • posjet jednom od biodinamičkih vinograda i vinarija na uzgojnom području vina Barolo
  • u blizini grada Eurre posjet poljoprivrednoj zadruzi L Ail Dromois te obilazak farme za uzgoj ekološkog sjemenskog češnjaka i šalota 
  • posjet ekološkoj sjemenarskoj farmi s Demeter certifikatom Ferme du Petit Sambuc tvrtke Agrosemens , sudjelovanje na Open Day o ekološkoj sjemenskoj proizvodnji
  • mogućnost posjeta samoodrživom ekološkom selu Ecovillage Torri Superiore, upoznavanje sa zajednicom i načinom života (ako bude moguće) ili posjet nekoj od brojnih biodinamičkih farmi/vinograda/maslinika u blizini.

Program studijskog putovanja dodatno će obogatiti druženje i razmjena iskustva s predstavnicima Lokvine d.o.o. i Centra dr. Rudolfa Steinera te ostalim putnicima koji su svjesni važnosti proizvodnje po   ekološkim i biodinamičkim principima.

Pogledajte detaljan program putovanja, cijenu i mogućnosti plaćanja.

Nadamo se da Vam se program sviđa i da ćete naći način da nam se pridružite.

Poveznice

biodinamikademeter certifikatekološka sjemenarska farmaekološki uzgojpermakulturna farmapokazni sajamsajam tech&bio; salonsamoodrživo selosjemenarska farmastudijsko putovanje
  Novosti o ekološkoj proizvodnji - Sve