Zelena gnojidba GORUŠICA ŽUTA

Zelena gnojidba GORUŠICA ŽUTA

Zelena gnojidba BIORAZNOLIKOST

Smjesa za zelenu gnojidbu, sjetva od 15. 3. do 15. 9. ili čak kasnije u Dalmaciji, na otocima i toplijem dijelu Istre i Primorja.  Sadrži 56,7% leguminoza. Sjetvena norma 50 kg/hektar, dubina sjetve 1-2 cm (može se sijati rasipačem pa preći plitko drljačom ili valjkom). Šarolika mješavina za poticanje mikrobiološke raznolikosti u tlu te povećanje količine humusa. Korisna za smanjivanje pritiska korova, smanjuje pojavu bolesti koje se pojavljuju kad se ne koristi plodored. Tipično ne preživi (kontinentalnu) zimu no nije potrebno obraditi tlo na jesen - ostavite je da stoji na polju do proljeća i ostatke plitko unesite u tlo otprilike 3 tjedna prije planirane sjetve iduće kulture. Idealna smjesa za regenerativnu poljoprivredu.

Sadržaj smjese:

15% stočni bob
10% jari grah
7.5% gorka lupina
9.7% jara grahorica
2% soja
7.5% aleksandrijska djetelina
5% perzijska djetelina
13.8% jara zob
15% oštrodlaka zob
5% lan smeđi
2.5% suncokret
2.5% facelija
2.5% podlanik
0.2% gorušica žuta
1% uljana repica jara
0.2% neven
0.2% kopar
0.4% korijander

Opširnije
4,80 € KN

Dostupno: 2 kom

Proizvod trenutno nije dostupan
 
Pošaljite upit
 
 

Kupite i slične proizvode: