Zelena gnojidba GORUŠICA ŽUTA

Zelena gnojidba GORUŠICA ŽUTA

Zelena gnojidba DOMINANZ

Zelena gnojidba DOMINANZ

Zelena gnojidba BIORAZNOLIKOST

Smjesa za zelenu gnojidbu, sjetva od 15. 3. do 15. 9. ili čak kasnije u Dalmaciji, na otocima i toplijem dijelu Istre i Primorja.  Sadrži 57,6% leguminoza. Sjetvena norma 50 kg/hektar, dubina sjetve 1-2 cm (može se sijati rasipačem pa preći plitko drljačom ili valjkom). Šarolika mješavina za poticanje mikrobiološke raznolikosti u tlu te povećanje količine humusa. Korisna za smanjivanje pritiska korova, smanjuje pojavu bolesti koje se pojavljuju kad se ne koristi plodored. Tipično ne preživi (kontinentalnu) zimu no nije potrebno obraditi tlo na jesen - ostavite je da stoji na polju do proljeća i ostatke plitko unesite u tlo otprilike 3 tjedna prije planirane sjetve iduće kulture, najbolje uz korištenje nekog biofermenta za bržu razgradnju zelene mase. Idealna smjesa za regenerativnu poljoprivredu.

Sadržaj smjese:

20,5% stočni bob Tiffany
5% jari grah
7.9% gorka lupina Karo
9.7% jara grahorica Mery
2% soja Merlin
7.5% aleksandrijska djetelina Tigri
5% perzijska djetelina Maral
13.8% jara zob Magellan
15% čekinjasta zob Pratex
5% uljni lan Szafir
2.5% suncokret Peredovick
2.5% facelija Balo
2.5% podlanak Balo
0.3% gorušica žuta Pirat
0.2% neven
0.2% kopar
0.4% korijander

Opširnije
5,00 €

Dostupno: 8 kom

Proizvod trenutno nije dostupan
 
Pošaljite upit
 
 

Kupite i slične proizvode: