Vlasulja livadna

Vlasulja livadna

Raž - za košnju

Raž - za košnju

Livadna vlasnjača

Poa pratensis

Dobar prinos i odlična kvaliteta zelene mase i sijena. Najčešće se sije u smjesama s djetelinama i drugim travama za ispašu i košnju. Ne preporučuje se preniska košnju ni napasivanje. Otporna na niske temperature te na kasne jesenske i rane proljetne mrazeve.

Potrebno kg/ha: 30

Opširnije
13,14 € KN
Proizvod trenutno nije dostupan
 
Pošaljite upit
 
Kategorije:
Trave
 
Poveznice:
poa pratensis
 

Kupite i slične proizvode: