Oscilacijske delta motike 90mm i 120mm

Terrateck oscilirajuće motike su alati dizajnirani za rad na plijevljenju u vrtovima, parkovima i javnim prostorima. Oscilacija (pokretanje naprijed-natrag) stremena prati vaše pokrete čineći je vrlo ugodnom za upotrebu. Motike s stremenom opremljene kaljenom čeličnom dvosjeklom oštricom mogu se koristiti za uklanjanje korova i guranjem i povlačenjem motike. Delta motika je vrlo učinkovita između redova i u unutar redova bilja posađenog u zemlju. Koristite kut alata kako biste se što više približili podnožju biljke. Potrebna sila se smanjuje jer oštrica prolazi ispod sloja zemlje. Ova oscilirajuća motika mnogo je jednostavnija za upotrebu i brža za upotrebu od standardne motike. Kut motike može se podesiti pomoću konusnih vijaka. Moguće je prilagoditi alat koji se pričvršćuje na vašu visinu, što će ga učiniti jednostavnijim za upotrebu i poboljšati preciznost i ujednačenost vašeg rada.

https://www.terrateck.com/fr/outils-a-manches/56-sarcloir-oscillant-delta-.html

60,00 € KN
Proizvod trenutno nije dostupan