Lupina gorka KARO

Lupinus angustifolius

Biljka dubokog korijena za zelenu gnojidbu na laganim tlima, bolje podnosi kalcij nego žuta lupina. Omogućava korištenje teško topljivog fosfata biljkama koje slijede. Sorta KARO.

Potrebno kg/ha: 160

1,90 €
Proizvod trenutno nije dostupan