Lupina gorka uskolisna

Lupinus angustifolius

Biljka dubokog korijena za zelenu gnojidbu na laganim tlima, bolje podnosi kalcij nego žuta lupina. Omogućava korištenje teško topljivog fosfata biljkama koje slijede.

Potrebno kg/ha: 160

18,00 kn EUR
Proizvod trenutno nije dostupan