Livadna vlasnjača

Poa pratensis

Dobar prinos i odlična kvaliteta zelene mase i sijena. Najčešće se sije u smjesama s djetelinama i drugim travama za ispašu i košnju. Ne preporučuje se preniska košnju ni napasivanje. Otporna na niske temperature te na kasne jesenske i rane proljetne mrazeve.

Potrebno kg/ha: 30

13,14 €
Proizvod trenutno nije dostupan