ENGLESKI LJULJ

ENGLESKI LJULJ

LIVADNA VLASNJAČA LIMAGIE

Poa pratensis L.

Dobar prinos i odlična kvaliteta zelene mase i sijena.

Najčešće se sije u smjesama s djetelinama i drugim travama za ispašu i košnju. Ne preporučuje se preniska košnju ni napasivanje.

Otporna na niske temperature te na kasne jesenske i rane proljetne mrazeve.

Potrebno kg/ha: 30

99,00 kn
Proizvod trenutno nije dostupan
 
Pošaljite upit
 
Kategorije:
Trave