Promocija sveučilišnog udžbenika „Gradska poljoprivreda“

Objavljeno: 06. 02. 2019.

U srijedu, 30. siječnja u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, održana je promocija sveučilišnog udžbenika „Gradska poljoprivreda“ autora prof. dr. sc. Ivice Kisića.

Životopis autora

Prof. dr. sc. Ivica Kisić, dipl. ing. agr., kao pripadnik Zagrebačke agroekološke škole u znanstveno-istraživačkom i nastavnom radu posvećenom gospodarenju tlom i sustavima gospodarenja u poljoprivredi ostavio je dubok trag.

Kao autor ili koautor do sada je objavio 11 knjiga, 22 poglavlja u znanstvenim i stručnim knjigama i 250 znanstvenih, više od 300 stručnih radova, studija odnosno ekspertiza koje se odnose na gospodarenje tlom, zaštitu i sanaciju tala. Dobitnik je brojnih priznanja: Godišnje nagrade Hrvatskih voda za najbolju disertaciju u 1998. godini; Godišnje nagrade za najbolje objavljeno znanstveno djelo u 2006. godini; Fakultet poljoprivrednih i okolišnih znanosti Sveučilišta Szent Istvan iz Gödöllóa - Mađarska 2007. godine ga je izabrao za počasnog savjetnika (Honorary Advisor); Dobitnik je Priznanja (Eko oskar) prigodom Svjetskog dana zaštite okoliša koji dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode za dostignuća u zaštiti okoliša u 2012. godini; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske dodijelilo mu je Godišnju nagradu za znanost za 2012. godinu.

Udžbenik Gradska poljoprivreda

U uvodu je opisana povijest razvoja gradova te kvaliteta života u gradovima.

Poglavlje tlo u gradskoj sredini pojašnjava glavne uloge tla, te njegove temeljne fizikalne i kemijske značajke.

U narednom poglavlju opisane su uloge gradske poljoprivrede - gospodarske, socijalne I zdravstvene, prostorne i odgojno-obrazovne.

Središnje poglavlje bavi se oblicima gradske poljoprivrede - balkonski i krovni vrtovi, gradski vrtovi, vertikalne biljne i životinjske farme.

Posebno poglavlje se bavi agrotehnikom i zaštitom usjeva u gradskoj poljoprivredi.

Na kraju knjige autor pojašnjava na koje se načine gradskom poljoprivredom mogu ublažiti posljedice klimatskih promjena i osvrće se na budućnost poljoprivrede u gradu.

Sveučilišni udžbenik je pisan jasnim i razumljivim stilom pa je osim za obrazovanje studenata, odlično štivo za hobiste i sve ljubitelje zdravog načina života i prirode.

Nabaviti ga možete po cijeni od 250,00 kuna u pojedinim knjižarama ili na Agronomskom fakultetu (hoppitz@agr.hr).

Pratite nas na našoj Facebook stranici i osvojite udžbenik „Gradska poljoprivreda“.

Izvor slika: Miljenko Brezak

 
 
  Novosti o ekološkoj proizvodnji - Sve