BATAVIA BRASILIANA - salata

Iceberg salata. Formira veliku, zbijenu glavicu s nazubljenim, svijetlo zelenim, hrskavim lišćem. Tolerantna na procvjetavanje. Osjetljiva na previše sunca, potrebno zasjeniti.

Imate pitanja?
20,00 kn
Proizvod trenutno nije dostupan