Erasmus Program – A.P.P.L.E.S.

U suradnji sa Srednjom gospodarskom školom u Čakovcu Centar dr. Rudolf Steiner održao je 8. ožujka 2016. godine predavanje o osnovama biodinamičkog uzgoja polaznicima Erasmus+ na engleskom jeziku. 40-ak srednjoškolaca i njihovih profesora iz 6 zemalja Europe (Njemačka, Poljska, Grčka, Litva, Italija, Portugal i Hrvatska) sudjeluju u međunarodnom projektu Agencije za mobilnost i programe EU, pod nazivom Apples – Applying Practices for Productive Learning of Entrepreneurial Skills. Tema Projekta je uzgoj i prerada jabuka, te plasman na tržište. Kroz predavanje prezentiran je kratak životopis dr. Steinera i osnovni principi biodinamičke poljoprivrede. Interes je bio velik kao i zanimanje za biodinamičku poljoprivredu. DSC06992DSC06980 DSC06990 DSC06986 DSC06981

Back to Top