Ekološka proizvodnja i prodaja sjemena

Sve veće posljedice i problemi uzrokovani konvencionalnom poljoprivredom potakli su razvoj i širenje ekološke proizvodnje. U ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji nije riječ samo o proizvodnji kvalitetnih prehrambenih namirnica, nego i o kvalitetnom i održivom odnosu čovjeka prema tlu, vodi, atmosferi, biljkama, životinjama i ljudima kao sastavnom dijelu sredine u kojoj žive. Ekološka poljoprivredna proizvodnja je usmjerena uspostavi poljoprivrednog gospodarstva mješovitog tipa koji obuhvaća biljnu i životinjsku proizvodnju na komplementaran način, odnosno na način zatvaranja ciklusa proizvodnje unutar kojeg bi se većina potreba zadovoljila iz vlastitih izvora.

Hrvatska ima odlične prirodne preduvjete za razvoj ekološke poljoprivrede i proizvodnje hrane, ali je jedna od rijetkih europskih zemalja u kojima je taj oblik poljoprivredne proizvodnje još uvijek nedovoljno razvijen. Prelazak na ekološko gospodarenje zahtjeva mnogo truda, znanja i rada. Smisao ekološke poljoprivrede nije povratak na poljoprivredu naših starih niti pak u odbacivanju pozitivnih dostignuća konvencionalne poljoprivrede, već u pronalaženju ekološki prihvatljivih rješenja.
Da bi uopće mogli započeti proizvodnju ekološke hrane, potrebno je ispuniti određene uvjete, a da bi se to ostvarilo gospodarstvo mora provesti dvije do tri godine u tzv. prijelaznoj fazi. Lokvina uzgaja svoje povrće po ekološkim principima te isto stavlja na tržište u obliku „zelenih košarica“.

Sa samom ekološkom proizvodnjom kreće se od sjemena ili sadnog materijala, koje također mora biti iz ekološke proizvodnje, a upravo je ono jedan od glavnih problema ekološke poljoprivrede. Materijala za ekološku proizvodnju nema dovoljno i zato se za poljoprivredni sadni materijal u ekološkoj poljoprivredi još uvijek odobrava upotreba reprodukcijskoga materijala koji nije dobiven na ekološki način. Ekološko sjemenarstvo posebno je zahtjevna grana proizvodnje, a sortiment bi se trebao razlikovati od onoga za konvencionalnu proizvodnju. Za uzgoj biljaka otpornih na bolesti i štetnike te dobivanja većih prinosa i bolje kvalitete važno je koristiti kvalitetno ekološko sjeme.
Kako kod nas još uvijek ne postoji značajan ekološki uzgoj sjemena, surađujemo s najboljim europskim proizvođačima ekološkog sjemena i stavljamo ga na naše tržište. Riječ je o malim tvrtkama koje se bave isključivo ekološkim sjemenarstvom ili zadrugama koje okupljaju male lokalne proizvođače ekološkog sjemena.

Kod nas možete kupiti sjeme različitih kultivara talijanskog proizvođača Bioseme, austrijskog Reinsaat, slovenskog Amarant, švicarskog Sativa i njemačkog Bingenheimersaatgut.

 

STORIES

Primamo narudžbe za sjeme s ekološkim certifikatom za prvu sjetvu u 2016. godini!

Back to Top