• Zakonska regulativa za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

  Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji svi zakoni, pravilnici i drugi zakonski akti usklađeni su sa pravnom stečevinom EU. Određeni zakoni jedinstveni su na području cijele EU dok svaka država članica ima pravo odrediti specifična pravila za svoju zemlju. Ukoliko se pojedinac, OPG ili poduzeće želi baviti nekim oblikom ekološke poljoprivrede prije svega bi trebali proučiti važeće zakone.

  Read more »
 • Pregled certifikacijskih kuća u RH

  Ekološka poljoprivredna proizvodnja kontinuirano je pod nadzorom državnih institucija. Nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede koje predstavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede te je odgovorno za organizaciju službenih kontrola u području ekološke poljoprivredne proizvodnje. Sukladno tome, Ministarstvo poljoprivrede ovlašćuje kontrolna odnosno certifikacijska tijela za provođenje stručnog nadzora, kontrole i certifikacije u području ekološke

  Read more »
 • Plodored

  Plodored predstavlja pravilnu prostornu i vremensku izmjenu usjeva na poljoprivrednoj proizvodnoj površini. Osnovni elementi plodoreda su plodosmjena (vremenska izmjena usjeva) i poljosmjena (prostorna izmjena usjeva). Svrha uvođena plodoreda koji uključuje prostornu i vremensku izmjenu usjeva je mnogostruka, a očituje se u poboljšanju fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tla, kao i u kontroli bolesti, štetnika i

  Read more »
 • Permakultura

  Permakultura kao oblik poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj postoji od devedesetih godina prošlog stoljeća. Njezin začetnik i “otac” je Bill Mollison

  Read more »

Back to Top