Osnivanje zadruge

Osnivanje zadruge

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili...

Saznajte više...
 

Osnivanje udruge

Osnivanje udruge

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Udruga u predstavlja svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se u svrhu zaštite njihovih...

Saznajte više...
 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava predstavlja jedinstveni registar poljoprivrednika koji je uveden 2002. godine. Postupak upisa te izdavanje...

Saznajte više...
 

Posjedovni list

Posjedovni list

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Posjedovni list je prikaz podataka o nekoj nekretnini. Ispis posjedovnog lista s službenih stranica Državne geodetske uprave ima...

Saznajte više...
 

Izvadak iz zemljišnih knjiga

Izvadak iz zemljišnih knjiga

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Izvadak iz zemljišnih knjiga ili zemljišnoknjižni izvadak, izdan i ovjeren pri zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda, dokaz je o...

Saznajte više...
 

Kopija katastarskog plana

Kopija katastarskog plana

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Kopija katastarskog plana je javna isprava kojom se dokazuje kako je katastarska čestica prikazana na katastarskom planu. Javne isprave izdaju...

Saznajte više...
 

Zakonska regulativa Republike Hrvatske za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Zakonska regulativa Republike Hrvatske za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Zakonska regulativa Republike Hrvatske za ekološku poljoprivrednu proizvodnju Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji svi zakoni, pravilnici i drugi...

Saznajte više...
 

Zakonska regulativa Europske unije za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Zakonska regulativa Europske unije za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Objavljeno: 22. 01. 2014.
U Europskoj uniji, ekološka poljoprivredna proizvodnja regulirana je sljedećim uredbama Vijeća odnosno Komisije: Uredba Komisije 834-2007...

Saznajte više...
 

Prvi stručni nadzor

Prvi stručni nadzor

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Nakon donošenja odluke o prijelazu na ekološku poljoprivredu, potrebno je odabrati jedno od certifikacijskih odnosno nadzornih tijela te zatražiti...

Saznajte više...
 

Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Od 1. srpnja 2013. godine Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vodi elektronički upisnik subjekata u...

Saznajte više...