Osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG)

Osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG)

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Prema Zakonu o poljoprivredi, OPG je gospodarstvo na kojem punoljetni članovi istog domaćinstva obavljaju poljoprivrednu djelatnost koristeći...

Saznajte više...
 

Osnivanje obrta

Osnivanje obrta

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje...

Saznajte više...
 

Osnivanje trgovačkog društva

Osnivanje trgovačkog društva

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Osnivanje poduzeća je uređeno Zakonom o trgovačkim društvima koji se kontinuirano prilagođava standardima Europske Unije, te se prema...

Saznajte više...
 

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću ( j.d.o.o.)

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću ( j.d.o.o.)

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Novim  izmjenama i dopunama  Zakona o trgovačkim društvima u hrvatski pravni sustav uvodi se novi oblik društva s ograničenom...

Saznajte više...
 

Osnivanje zadruge

Osnivanje zadruge

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili...

Saznajte više...
 

Osnivanje udruge

Osnivanje udruge

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Udruga  predstavlja svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se u svrhu zaštite njihovih...

Saznajte više...
 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava predstavlja jedinstveni registar poljoprivrednika koji je uveden 2002. godine. Postupak upisa te izdavanje...

Saznajte više...
 

Posjedovni list

Posjedovni list

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Posjedovni list je prikaz podataka o nekoj nekretnini. Ispis posjedovnog lista s službenih stranica Državne geodetske uprave ima...

Saznajte više...
 

Izvadak iz zemljišnih knjiga

Izvadak iz zemljišnih knjiga

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Izvadak iz zemljišnih knjiga ili zemljišnoknjižni izvadak, izdan i ovjeren pri zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda, dokaz je o...

Saznajte više...
 

Kopija katastarskog plana

Kopija katastarskog plana

Objavljeno: 22. 01. 2014.
Kopija katastarskog plana je javna isprava kojom se dokazuje kako je katastarska čestica prikazana na katastarskom planu. Javne isprave izdaju...

Saznajte više...