DOBIVANJE EKO ZNAKA

 

Dobivanje ekološkog znaka za proizvođača ima višestruke koristi. Prvenstveno, njegovi proizvodi na tržištu su prepoznati kao visokokvalitetni proiz- vodi, proizvedeni po točno određenim pravilima što za posljedicu u većini slučaja ima povečanje cijene u odnosu na konvencionalno uzgojene proizvode. Nadalje, trend je u svijetu i Hrvatskoj za povečanjem korištenja ekološki proizvedenih proizvoda jer su potrošaći sve bolje informirani o hrani koju konzumiraju i načinu na koji je proizvedena i donose odluke u prilog ekološki uzgojenim proizvodima.

Stručni tim Lokvine d.o.o. u mogućnosti je ponuditi savjetodavne usluge prilikom certificiranja Vaših postoječih i/ili planiranih proizvoda, nasada, životinja, kod prerade proizvoda i drugo. Održavamo kvalitetnu suradnju sa certifikacijskim kućama te možemo pomoći u rješavanju i najsloženijih slučajeva certifikacije.

Postupak dobivanja ekološkog znaka sastoji se od sljedećih koraka:

• Potrebno je dobro poznavanje trenutno važećih zakonskih propisa u okviru ekološke proizvodnje
• Upis u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda po obavljenom prvom stručnom nadzoru
• Stručni nadzor kontinuirano vrši ovlaštena pravna osoba (nadzorna stanica)
• Izdavanje potvrdnice (certifikata)
• Korištenje znaka „ekoproizvod“

Back to Top